• munkajogi

  Szülői és apasági szabadság

  Gyermekünk születése esetén a munkahelyünkön többlet szabadságokra leszünk jogosultak. A legtöbben tisztában vannak vele, hogy egy gyermek után 2 nap, két gyermek után 4 nap, három vagy több gyermek után összesen 7 munkanap pótszabadság jár.

  Valószínűleg az apasági szabadság sem újdonság a legtöbb ember számára, viszont az új, 2023-as szülői szabadság már annál inkább az lehet.

  Apasági szabadság

  A munkavállalók körében már régóta ismert szabadság, mely az apát illeti meg gyermeke születése után. 2023-ban némiképp változtattak a szabályain. Nézzük mit kell tudni róla:

  • 10 munkanap jár gyermekenként, melyet a szülést követő második hónap végéig tud kivenni az apuka.
  • Fontos, hogy ha ebben az időtartamban nem veszi ki természetben, akkor az a szabadság elveszik. Nem lehet sem görgetni, sem pénzben megváltani.
  • Az első 5 napra a távolléti díj 100%-a jár, a második 5 napra viszont annak csak 40%-a.
  • Nem kötelező mind a 10 napot kivenni, lehet hármat, ötöt, hetet is akár.
  • A szabadságot az apa kérésének megfelelő időpontban, legfeljebb azonba két részletben kell kiadni. 
  • Több jogviszony esetén minden egyes jogviszonyban jogosult az apa a 10 munkanap szabadságra 
  • Az apasági szabadságra a munkavállaló akkor is jogosult, ha gyermeke halva születik, vagy meghal.

  Vita tárgyát képezi ikrek esetén a pótszabadság mértéke. Jogászok álláspontja szerint a törvény szövegét értelmezve gyermekenként értendő a 10 munkanap szabadság. A Magyar Államkincstár álláspontja viszont az, hogy ikrek esetén is ugyanúgy 10 munkanap szabadság jár. A gyakorlatban ez még továbbra is egy kérdés, de azért érdemes utána menni, ha valakinek ikrei születnek.

  A szabadság igénybevételéhez elengedhetetlen a születési anyakönyvi kivonat bemutatása. Örökbefogadás esetén a véglegessé vált határozat, halva születés esetén pedig a halotti bizonyítvány bemutatása szükséges.

  A dokumentumok bemutatása után a munkáltatónál egy nyilatkozatot kell kitölteni az apasági szabadság igénybevételéről.
  A munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt az apasági szabadság tartama alatt.

  Szülői szabadság

  2023-as újdonság a Munka törvénykönyvében a szülői szabadság. 

  Mértéke 44 nap, mely a gyermek 3 éves koráig bármikor kivehető a munkavállaló kérésének megfelelően. Egyetlen feltétele, hogy a munkaviszony legalább 1 éve fennálljon. Természetesen, ha az 1 éves munkaviszony még nem áll fenn a gyermek születésekor, de később eléri azt, akkor jogosulttá válik a szülő a szabadságra.
  Ikrek esetében a szabadság száma ugyanúgy 44 nap marad, azonban következő gyermek születésekor ismét megnyílik a 44 napra való jogosultság.
  Több jogviszony esetén minden egyes jogviszonyban jár a 44 nap.
  A szülői szabadság napjaira a távolléti díj 10%-a jár, melyet tovább kell csökkenteni az egyéb folyósított ellátások összegével, mint például a GYES. Tulajdonképpen így könnyen előfordulhat, hogy díjazás nem fog rá járni.

  A szülői szabadság és a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság egyszerre nem adható ki. Tehát aki fizetés nélküli szabin van, nem lehet ugyanakkor szülői szabadságon.
  A szabadságot a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni, akár több részletben is.
  A munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt a szülői szabadság tartama alatt.

 • CSED,  GYED,  táppénz,  TB ellátások

  Milyen ellátások járnak Katásként?

  A Kata kedvező adózása miatt népszerű az egyéni vállalkozók körében, már aki a 2022-es változásokat követően ebben az adózási formában tudta és tudja folytatni a tevékenységét. De ennek a kedvező adózásban bizony megvan az ára, ha a vállalkozó babát vár vagy babát tervez.

   

  A megmaradt 50e Ft-os összeg fizetése esetén ugyanis a kisadózó vállalkozások tételes adójáról szóló (2022. évi XIII.) törvény 9.§-a alapján csupán 108.000 Ft-ot lehet figyelembe venni az ellátások alapjának meghatározása során.

  Ezt azt jelenti, hogy aki végig 50e Ft Katát fizetett, és egyébként teljesülnek a CSED és GYED jogosultság feltételei, az alábbi ellátásokkal számolhat:

  táppénz (folyamatos 730 nap jogviszony esetén, aminek a mértéke 60%): 108 000 Ft 60%-a bruttó 64 800 Ft, ami nettó 55 080 Ft (15% SZJA levonással)

  CSED: 108 000 Ft 100%-a bruttó 108 000 Ft, ami nettó 91 800 Ft (15% SZJA levonással)

  GYED: 108 000 Ft 70%-a bruttó 75 600 Ft, ami nettó 56 700 Ft (15% SZJA és 10% nyugdíjjárulék levonással)

  Ez a kizárólag 50e Ft-ot fizető Katásokra vonatkozik. Ha a helyzetet bonyolítja esetleg 75e Ft-os korábbi Kata fizetés, közben gyermekvállalás, esetleg régi Kata megszűnés után átalányadózás, majd visszaváltás új Katára, már nem ilyen egyszerű a képlet, nem lehet pontos adatok nélkül megmondani, hogy mennyi lesz az ellátások alapja.

  Amit fontos tudni!

  • Katából járó ellátásokra (táppénz, CSED, GYED) adókedvezmények érvényesíthetőek
  • a CSED ideje alatt Katásként sem lehet keresőtevékenységet folytatni
  • a vállalkozást szüneteltetni nem javasolt, de ha nincs tevékenység, tételes adót sem kell fizetni. A T101E jelű nyomtatványon kell havonta adatot szolgáltatni az éppen aktuális ellátásról, amiből az adóhatóság látja, hogy az adózó mentesül a tételes adó megfizetése alól
  • a GYED 1. napjától lehet újra tevékenységet végezni, és ezzel fizetni az 50e Ft-os Katát
  • ellátások igénylését önfoglalkoztatóként kell benyújtani (általában a könyvelőn keresztül): 
   https://www.allamkincstar.gov.hu/egeszsegbiztositas/Foglalkoztatok/elektronikus-ugyintezes

  Ha a fenti összegeknél magasabb ellátásokat szeretnél elérni, vagy többféle adózási forma váltása miatt szeretnéd pontosan tudni, milyen összegekre vagy és leszel jogosult, jelentkezz tanácsadásra, hogy személyre szabottan meg tudjuk nézni, hogyan járnál a legjobban!

  Kapcsolati űrlapot itt tudsz kitölteni, vagy írj e-mailt a babamama.penzugy@gmail.com címre.

 • GYED,  TB ellátások

  Diplomás GYED

  GYED, azaz gyermekgondozási díj, mely egy biztosítási jogviszonyhoz kötött támogatás a gyermeket vállalók részére. Kevésbé közismert, de jár azoknak is, akik felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatnak tanulmányokat, tehát hallgatói jogviszonyuk van.

  Nézzük most meg, mit kell tudni az
  úgynevezett diplomás GYED-ről!

  Ki jogosult a diplomás GYED-re?

  Az a szülő nő, aki valamilyen oknál fogva nem jogosult GYED-re és

  • gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben teljes idejű képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. Egy félévre csak egy aktív hallgatói jogviszony vehető figyelembe. Valamint
  • a gyermek a hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követő 1 éven belül születik.

  Továbbá jogosult rá az is, akinek gyermeke a diplomás GYED folyósítása alatt születik, és a fenti feltételek fennálnak.

  Első sorban az anya jogosult a diplomás GYED-re. Amennyiben az anya meghal, vagy nem felel meg a diplomás GYED feltételeinek és GYED-re sem jogosult, úgy az apa is igényelheti, de csak abban az esetben, ha minden feltételnek megfelel.

  Nagyon fontos, hogy munkát végezni leghamarabb a gyermek születését követő 169. naptól lehetséges, különben nem jár a diplomás GYED.

  Nagy különbség a GYED és a diplomás GYED között, hogy míg az előbbi a csed lejárta után jár, addig az utóbbi már a gyermek születésétől kezdve jár egészen 2 éves korig.

  Mekkora az összege?

  Diplomás GYED összege többféleképpen állapítható meg, a szabályok pontos ismerete mellett. Tehát továbbra sem ajánlom senkinek az internetes kalkulátorok használatát.

  Két fő irány:

  1. Nincs és még nem is volt jogviszony
  2. Tanulmányok mellett van jogviszony.

  Felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató esetén a diplomás GYED mértéke a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 70 %-a, mely 2024-ben bruttó 186.760,- forint.

  A mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum 70 %-a lesz a diplomás GYED, ami 2024-ben bruttó 228.200,- forint.

  Amennyiben a diplomás GYED-re jogosult személy a tanulmányai mellett rendelkezik biztosítási jogviszonnyal is, akkor figyelembe vehető bizonyos feltételek mellett a szerződés szerinti jövedelme is, mellyel akár magasabb összeg is elérhető. Ennek kiszámítása összetett és bonyolult, minden esetben szakember feladata.

  A GYED esetében 15% SZJA és 10% nyugdíjjárulék fizetési kötelezettségünk van, a családi adókedvezmény érvényesíthető belőle.

  Igénylése

  Az „Igénybejelentés hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatványon tudjuk kérelmezni, melyet biztosítási jogviszony hiánya esetén, illetve, ha az apa igényli, a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani. Amennyiben a szülő nő az igénylés időpontjában biztosított, akkor a munkáltatóhoz szükséges benyújtani.

  Az igényléssel egyidejűleg be kell nyújtani a születési anyakönyvi kivonat másolatát és az „Igazolás aktív hallgatói jogviszonyról gyermekgondozási díj igényléséhez” elnevezésű nyomtatványt, melyet az oktatási intézmény állít ki.

  Jó hír, hogy ha valamilyen oknál fogva elkéstünk az igényléssel, akkor is megkaphatjuk visszamenőlegesen, maximum 6 hónapra.

 • CSED,  GYED,  TB ellátások

  Ellátások ikrek után

  Amikor bővül a család…ráadásul ikrekkel!

  Mindenkit nagy feladat elé állít az élet, ha gyermek születik. Amikor ikrek jönnek a világra, akkor a feladatok is minimum duplázódnak. Na de mi a helyzet az ellátásokkal? Abból is duplán jár? Nézzünk utána!

  Az első kedvezmény, amit igénybe vehetünk már a várandósság során, az a családi adókedvezmény. Egészen pontosan a terhesség 91. napjától igényelhető, ráadásul teljes hónapra jár akkor is, ha a 91. napot a hónap utolsó napján tölti be a kismama. Amennyiben iker babák vannak a pocakban, úgy rögtön 2 (vagy több) gyermek után tudjuk igénybe venni, ami azt jelenti, hogy a nettó fizetés akár 40.000 forinttal is több lehet. Természetesen hármas ikrek esetében máris három gyermek után kapjuk a kedvezményt. 

  Táppénz és CSED összegében nincs különbség egy vagy több gyermek között. Ez egy fizetésből megállapított ellátás, független a gyermekek számától.

  A szülést követően igényelhető anyasági támogatás minden gyermek után jár, tehát ha kettő vagy több babát hozol a világra, akkor mindegyik után meg fogod kapni az egyszeri összeget. Ráadásul ebben az esetben emelt összeg jár, ami 85.500,- forint babánként.

  GYED összegében szintén nincs eltérés, azonban a folyósítás időtartamában van. Egy baba esetén a gyermek 2 éves koráig jár, azonban, ha ikrek érkeztek, akkor a kicsik 3 éves koráig kapjuk a GYED-et.

  A GYES esetében már van összegbéli különbség, ugyanis ha két gyermek született akkor duplán jár, ha három, akkor triplán. Míg egy baba esetében a GYES a gyermek 2 éves korától 3 éves koráig jár, addig ikreknél ez a tankötelessé válásukig, de maximum 10 éves korukig jár.

  A családi pótlék is egy olyan juttatás, ami függ a gyermekek számától, így természetesen, ha egyszerre születik több baba, akkor máris több gyermek után igényelhetjük. 

  CSALÁDI PÓTLÉK ÖSSZEGE

  1 GYERMEK

  2 SZÜLŐ

  EGYEDÜLÁLLÓ SZÜLŐ

  12.200,- forint

  13.700,- forint

  2 GYERMEK

  13.300,- forint

  14.800,- forint

  3 VAGY TÖBB GYERMEK

  16.000,- forint

  17.000,- forint

   

  EMELT ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉK ÖSSZEGE (Tartósan beteg, illetve súlyos fogyatékkal élő gyermeket nevelők esetén)

  2 SZÜLŐ

  EGYEDÜLÁLLÓ SZÜLŐ

  23.300,- forint gyermekenként

  25.900,- forint gyermekenként

  NAGYKORÚ FOGYATÉKKAL ÉLŐ GYERMEKET NEVELŐK

  20.300,- forint gyermekenként

  Különbség mutatkozik továbbá az úgy nevezett „apa szabiban” is, ugyanis 1 gyermek esetén 5 nap jár, ikrek születésekor azonba 7 napot lehet otthon apa.

   

  Pótszabadságból is rögtön több jár mindkét szülőnek, amikor ikrek érkeznek a családba. 2 gyermek esetén évente 4, három vagy több gyermek esetén pedig 7 nap pótszabadságra vagyunk jogosultak. 

  Ha ismersz olyanokat, akik ikreket várnak, vagy tagja vagy ikres babaváró csoportoknak, osszd meg ezt a cikket velük is! 

 • TB ellátások

  Ellátások sorrendje, igénylése

  Az interneten fellelhető információhalmaz ellenére még mindig nagyon sok kismama számára kérdéses, hogy mikor és milyen ellátásokat tud igénybe venni. A fenti útikalauz es az ellátásokat összefoglaló PDF nagy segítséget nyújt ebben. 

  Ezeken túl figyelemetekbe ajánlom a részletesebb leírásokat tartalmazó cikkeket, melyek az alanyi jogon járó ellátásokról és a biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátásokról készültek. 

  Itt viszont az állandó jelleggel felmerülő, apróbb pontosítást igénylő kérdéseket szeretném megválaszolni. 

  Mikor célszerű igényelni a CSED-et?

  Erre a kérdésre egyöntetű választ nem lehet adni, ugyanis több tényezőtől is függ. A pontos válaszhoz meg kell vizsgálni a jelenlegi jogviszony kezdetét, az itt kapott béreket, táppénzeket, ezek időtartamát. Szükséges pontosan tudni, hogy milyen összegűek lesznek az ellátások 28 nappal korábban igényelve a CSED-et, vagy ha csak szülés napjától igényled? Mész-e táppénzre szülés előtt, mekkora lesz ennek az összege? Milyen összegű GYED-re számíthasz? 
  Általánosságban elmondható, hogy ha a táppénz magasabb, mint a későbbi GYED összege, akkor célszerű a szülés napjától igényelni a CSED-et. Ha pedig a GYED magasabb, akkor a kiírt dátum előtt 28 nappal javasolt igényelni. De ezt nagyban befolyásolhatja a CSED egyik, illetve másik időpont szerinti összege, mert teljesen más lehet a kapható összeg az eltérő számítási időszak miatt.

  Ha egyidejűleg több biztosítási jogviszonnyal rendelkezel

  Nem egyedi eset, hogy egy kismama 2 munkahellyel, vagy a munkaviszonya mellett egyéni vállalkozással is rendelkezik, esetleg ügyvezető, megbízási jogviszonya van, stb. 

  Az egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény (1997. évi LXXXIII. tv. – Ebtv.) kimondja: 

  „39/A § (4) Az (1) bekezdés szerinti ellátásokra való jogosultságot, a folyósítás időtartamát és az ellátás összegét jogviszonyonként kell elbírálni és megállapítani.”

  Ilyen esetben tehát minden jogviszonyban külön-külön szükséges megnézni, hogy fennáll-e az ellátások igényléséhez szükséges minden feltétel. 
  Ha igen, minden jogviszonyból járnak ellátások.
  Ha nem, akkor csak abból a jogviszonyból jár ellátás, ahol a feltételek teljesülnek. 

  Kinek a feladata az ellátások igénylése?

  A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátásokat (táppénz, CSED, GYED) mindig a kismama igényli meg a szükséges nyomtatványon, amit a foglalkoztatóhoz kell benyújtani minden esetben. Ha ő TB kifizetőhely, ő fogja elbírálni a benyújtást követő 8 napon belül az ellátást (amennyiben nincs szükség hiánypótlásra), amelyről határozatot hoz és a folyósítás is az ő feladata a következő fejezetben írtak szerint. Ha nem társadalombiztosítási kifizetőhely, akkor az igénylés beérkezését követően 5 napja van továbbítani a szükséges mellékletekkel, foglalkoztatói igazolással a székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz, akik 8 napon belül (hiánypótlás nélkül) bírálják el az igénylést. 

  Néhány esetben előfordulhat, hogy a munkáltató nem együttműködő. Ekkor meg kell próbálni személyesen igényelni az ellátást a munkáltató székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalnál, mellékelve a személyes igénylés indokoltságát tartalmazó levelet. 

  Amennyiben a kismama önfoglalkoztató (egyéni vállalkozó, őstermelő), az ellátások igénylését magának kell beküldenie, esetleg a könyvelő igényli meg az ellátásokat. 

  Az alanyi jogon járó ellátások (GYES, családi pótlék, egyszeri anyasági támogatás, GYET) szintén csak akkor járnak, ha megigényelte őket a kismama. Hiába járnak alanyi jogon, mindent igényelni kell. 
  Ezeket legegyszerűbben ügyfélkapus bejelentkezéssel a https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/ felületen lehet igényleni. De személyesen, vagy postai úton is benyújtható az igénylés a lakóhely szerint illetékes megyei kormányhivataloknál. 

  Mikor és ki utalja az ellátásokat?

  Minden ellátást a tárgyhónapot követő hónapban fizetnek ki alapvetően. 

  Biztosítási jogviszonyhoz között ellátásokat (táppénz, CSED, GYED):

  • TB kifizetőhely: a tárgyhónapot követő hónap bérfizetési napján, tárgyhónapot megelőző időszakra járó ellátást akár hóközi kifizetéssel is fizethet.
  • Kormányhivatal: a tárgyhónapot követő hónap 10-ig fizeti ki (általában 5-7. között érkezik), tárgyhónapot megelőző időszakra járó ellátás hóközi kifizetéssel a határozathozatalt követő 5 napon belül

  Családtámogatási ellátásokat: 

  • tárgyhónapot követő hónap első munkanapján utalják, 2. munkanapján érkezik a számlákra. 
  • tárgyhónapot megelőző időszakra járó ellátást hóközi kifizetéssel a határozathozatalt követő 5 napon belül
  • évente néhány esetben (karácsonykor és iskolakezdés előtt) előrehozott kifizetés történik (pl decemberre járó ellátást nem januárban, hanem már decemberben utalják)

  A fent írtakból látható, hogy nem lehet ugyanarra az esetre azonos sémájú válaszokat adni. Ahogyan két várandósság vagy gyermek sem egyforma, a kismamák helyzete is a maga módján egyedi. Minden eset más, minden családi helyzet egyedi. Mérlegelni csak a pontos körülmények ismerete mellett lehetséges. Ha ebben segítséget szeretnél kapni, akkor keress bátran és együtt megbeszéljük, hogyan jártok a legjobban!

 • TB ellátások

  Mire vagyok jogosult? – Az alanyi jogon járó ellátások

  A magyar biztosítási- és családtámogatási rendszer rendkívül sok támogatást nyújt a gyermeket nevelő családoknak. Szerencsére ezek egy része alanyi jogon jár, tehát nincs biztosításhoz, jogviszonyhoz kötve. Mindenkinek jár, AKI IGÉNYLI! (Nem jár automatikusan)

   

  Most ezeket szeretném csupán röviden összefoglalni és vázolni. A bővebb tájékoztatáshoz, a lehetőségeid teljes körű kiaknázásához egyeztessünk személyesen! 

  Ez a táblázat a www.kormanyhivatal.hu oldalról remekül összegzi az ellátásokat, kedvezményeket.  

  A leggyakrabban előfordulókat nézzük egyesével

  Anyasági támogatás

        Gyermekünk születése esetén az első támogatás, amit kapunk az anyasági támogatás.

        Ki jogosult rá? – A szülést követően az a nő, aki várandóssága alatt legalább 4 alkalommal koraszülés esetén legalább 1 alkalommal – várandósgondozáson vett részt. Jogosult rá továbbá meghatározott feltételek mellett az örökbefogadó szülő és a gyám is.

  Mekkora összeg? – Gyermekenként egyszeri 64.125,- forint, ikergyermekek esetén 85.500,- forint. (A gyermek születésekor szociális vetítési alap összegének 225%-a.)

  Hogyan kell igényelni? – „Kérelem anyasági támogatás megállapítására” elnevezésű nyomtatványon személyesen, postai úton a kormányhivatalban,  vagy online ügyfélkapu segítségével a https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/ oldalon keresztül. A szülést követő 6 hónapon belül igényelhető!

  Családi pótlék

  Ki jogosult rá? – Két része van: Nevelési ellátás, mely a még nem tanköteles gyermek után jár, és az iskoláztatási támogatás, mely tanköteles vagy már nem tanköteles, de köznevelési intézményben tanulmányokat folytató gyermek után jár. Igényelheti a gyermekkel egy háztartásban élő vérszerinti- vagy örökbefogadó szülő, a szülő házastársa, élettársa, nevelőszülő, gyám, gyermekotthon vezetője és szociális intézmény vezetője. 

   

  Mekkora összeg?

  CSALÁDI PÓTLÉK ÖSSZEGE

  1 GYERMEK

  2 SZÜLŐ

  EGYEDÜLÁLLÓ SZÜLŐ

  12.200,- forint

  13.700,- forint

  2 GYERMEK

  13.300,- forint

  14.800,- forint

  3 VAGY TÖBB GYERMEK

  16.000,- forint

  17.000,- forint

   

  EMELT ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉK ÖSSZEGE (Tartósan beteg, illetve súlyos fogyatékkal élő gyermeket nevelők esetén)

  2 SZÜLŐ

  EGYEDÜLÁLLÓ SZÜLŐ

  23.300,- forint gyermekenként

  25.900,- forint gyermekenként

  NAGYKORÚ FOGYATÉKKAL ÉLŐ GYERMEKET NEVELŐK

  20.300,- forint gyermekenként

  Hogyan kell igényelni? – „Kérelem családi pótlék megállapítására” elnevezésű nyomtatványon személyesen, postai úton a kormányhivatalban,  vagy online ügyfélkapu segítségével a https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/ oldalon keresztül.
  Visszamenőleg CSAK a tárgyhónapot megelőző 2. hónap első napjától lehet igényelni.

  GYES - gyermekgondozást segítő ellátás

  Ki jogosult rá? – A szülő, a kiskorú szülő (ha a gyermekének nincs gyámja, vagy a 16. életévét betöltött kiskorú szülő a saját háztartásában nevelt gyermekének gyámjával nem él egy háztartásban) valamint a gyám. A GYES a gyermek 3 éves koráig jár, ikergyermek esetén a tankötelesség válás évének végéig.

  Mekkora összeg? Az ellátás havi összege azonos a szociális vetítési alap
  összegével, azaz 28.500,- forint

  Hogyan kell igényelni? – „Kérelem gyermekgondozást segítő ellátás megállapítására” elnevezésű nyomtatványon személyesen, postai úton a kormányhivatalban,  vagy online ügyfélkapu segítségével a https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/ oldalon keresztül.
  Visszamenőleg CSAK a tárgyhónapot megelőző 2. hónap első napjától lehet igényelni.

  Fontosnak tartom kiemelni, hogy ha az anyuka nem jogosult a CSED-re, GYED-re, hallgatói GYED-re, akkor a szülés napjától tudja igényelni a GYES-t.

  GYET - gyermeknevelési támogatás

  Ki jogosult rá? – A szülő és a gyám, aki saját háztartásában három vagy több kiskorú gyermeket nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől 8. életévének betöltéséig jár.

  Mekkora összeg? Az ellátás havi összege azonos a szociális vetítési alap összegével, azaz 28.500,- forint.

  Babakötvény

        Nem csak mi, hanem gyermekünk is kap egy bizonyos életkezdési támogatást, melyet babakötvény néven talán jobban ismerhetünk. 

        Ki jogosult rá? – A 2005. december 31. napja után született belföldi gyermek és a 2017. június 30. napja után született külföldi gyermek.

  Mekkora összeg? – Az egyszeri támogatás összege 42.500,- forint.

  Hogyan kell igényelni? – Belföldi gyermek esetében automatikus az ügyintézés, külföldi gyermek esetén kérelmezni szükséges.

  Hova érkezik a pénz? – A gyermek nevére megnyitásra kerülő letéti számlán kerül elhelyezésre a Magyar Államkincstárnál. Az összeg ezen a letéti számlán kamatozik, melyet a gyermek a hozammal együtt a 18. életévének betöltése után a törvényben meghatározott célokra használhat fel. Az életkezdési támogatás letéti számlán nyilvántartott összege Kincstári Startértékpapírszámla megnyitásával gyarapítható.

  A következő cikkben a biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátásokat vesszük sorra. 

  Innen pedig letölthető egy összefoglaló PDF az ellátásokról.
 • GYED,  TB ellátások

  GYED extra, avagy apa is igényelheti a GYED-et?

  5/5

  A  „GYED extra” csupán a köznyelvben elterjedt kifejezés, de a törvény sehol sem használja ezt a kifejezést. 

  A GYED extra tulajdonképpen annyit jelent, hogy: 

  • visszamehetnek dolgozni, a GYED továbbra is járni fog a munkabér mellett
  • apa is igényelheti az ellátást.

  A GYED extrát nem kell külön igényelni (mert nincs is ilyen ellátás), ha a szülő, aki eddig is kapta a GYED-et, visszamegy dolgozni. Ha viszont apa igényelné vagy venné át anyától, akkor szükség van az igénylésre (normál GYED igénylés). 

   

  Na de akkor, hogy is van ez az apa-GYED?

  Kezdjük talán ott, hogy ki jogosult GYED-re?

  A törvény szerint – többek között – a biztosított szülő, ha a gyermek születését megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt. Szülő pedig természetesen éppúgy az apa is, mint az anya (valamint az örökbefogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, és a gyám, továbbá az a személy, aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni és az erre irányuló eljárás már folyamatban van).

  Tehát amennyiben apánál fennállnak a jogosultság feltételei, akkor igényelheti az ellátást, de csak legkorábban a CSED lejártát követően, vagy a gyermek születését követő 169. naptól.

  Akár később is dönthet úgy a család, hogy az anya által elkezdett GYED-et mégis apa veszi igénybe. A GYED ugyanis 6 hónapra visszamenőleg igényelhető (legkorábban persze a CSED lejártától, vagy a szülést követő 169. naptól). Ilyen esetben az anya által jogosulatlanul felvett ellátást vissza kell fizetni, vagy kitölteni a jogosulatlan ellátás részt a GYED igénylőn és a lemondást követő nappal apa mehet GYED-re. Ez utóbbi esetben a GYED összegéből levonják a korábban jogosulatlanul felvett összeget és a különbözetet fizetik csak ki.

  Mikor jó vagy jobb, ha apa igényli a GYED-et?

  • Anya nem jogosult az ellátásra, de apa igen.
  • Anya jövedelme nagyon alacsony, apa lényegesen nagyobb összegű GYED-et tud kapni.
  • A gyermeket bölcsibe szeretnék adni, anya nem tud munkába állni, de apának van munkahelye – így nem vész el a GYED.

  Milyen hátrányai vannak?

  • Amennyiben apa igényli az ellátást, anya pedig nem áll munkába, akkor nem lesz tovább biztosított, tehát maga után kell fizetnie az egészségügyi szolgáltatási járulékot (köznyelvben tévesen használt TB), ami 2023-ban havi 9.600, 2024-ben 11.300 forint. Ez csak orvosi, kórházi ellátásra jogosít.
  • További gyermek tervezése esetén megeshet, hogy anya nem lesz jogosult CSED-re és GYED-re sem, mert szünetel a biztosítása. Ezáltal könnyen előfordulhat, hogy nem lesz meg 2 éven belül a 365 nap biztosítási ideje.
  • Ha anyának nem lesz meg a szükséges biztosítási ideje, akkor táppénzt sem fog tudni igénybe venni. Ha visszatér dolgozni később, csak annyi időre lesz jogosult táppénzre, amennyit a visszatérés óta munkában/szabadságon töltött és alacsonyabb összegben jár majd.
  • Az az idő, amíg anya nem dolgozik, de nem is kap GYED-et, nem fog majd beleszámítani a nyugdíjba sem.

  +1) Nem hátrány és nem előny, de nagyon fontos! Több gyermek esetén minden ellátásnak egy kézben kell lennie. Például, ha apa igényli a GYED-et, de közben megszületik a kistesó, akkor anya nem tud igényelni CSED-et, hiszen azt is apának kellene – de ő nem jogosult rá.

  Téves munkáltatói tájékoztatás:

  Sok esetben találkozom olyan információkkal az apai GYED igénybevétele során, amikor a munkáltató a kismamát arról tájékoztatja, hogy így meg kell szüntetni az ő munkaviszonyát, mert nem ő veszi igénybe az ellátást. Ez TÉVES! A Munka Törvénykönyve ugyanis nem köti ellátás folyósításához a fizetés nélküli szabadság igénybevételét:
  2012. évi I. törvény (Mt.): 

  128. § *  (1) A munkavállaló gyermeke harmadik életéve betöltéséig – a gyermek gondozása céljából – fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni.

  (2) A munkavállaló – örökbe fogadott gyermeke gondozása céljából – a gyermek gondozásba történő kihelyezésének kezdő időpontjától számított három évig, három évesnél idősebb gyermek esetén hat hónapig fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni.

  (3) *  A munkavállaló a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/G. §-a szerinti gyermekgondozási díj időtartamára fizetés nélküli szabadságra jogosult.
  130. § *  A munkavállalónak gyermeke személyes gondozása érdekében – a 128. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakon túl – fizetés nélküli szabadság jár a gyermek tizedik életéve betöltéséig a gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának tartama alatt.

  Itt megtévesztő lehet a (3): ez a nagyszülői GYED-et szabályozó törvényi részletre vonatkozik. A 130.§ pedig a tartós beteg gyermekre akár 10 éves korig igénybe vehető GYES-re.

  Mint látható, nincs a jogszabályban említés a normál GYED és GYES ellátásra. Így tehát anyuka jogosult a gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadságot igénybe venni akkor is, ha egyébként apa igényli a GYED-et. 

  Igénylése

  Az apa-GYED-et ugyanúgy kell igényelni, mint ha anya tenné: Írásban, az „Igénybejelentés gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatványon két példányban a foglalkoztatónál.

  Az álláskeresési támogatásban részesülő a támogatást folyósító munkaügyi központnál nyújthatja be az ellátás iránti kérelmét.

   

  Az egyéni vállalkozó, az őstermelő, valamint az önfoglalkoztató a székhelye, lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz, illetve a főváros és Pest megye esetében a Budapest Főváros Kormányhivatalához elektronikus úton nyújthatja be a kérelmét.

  Előtte azonban az anyának le kell mondania az ellátásról, amit addig kapott. Ha ez GYES, akkor a kormányhivatalnál kell intézni. Ha CSED, és nem CSED+GYED együttes igénylőt adott le korábban, akkor nincs teendő, a CSED lejárta után a CSED határozattal kérheti apa a GYED-et. Ha együttes igénylőt adott le, akkor a munkáltatónál, kifizetőnél kell jelezni, hogy nem kéri a GYED-t. Korábbi GYED folyósítása esetén pedig a GYED-et megállapító szerv felé (munkáltató vagy kormányhivatal) kell eljuttatni a GYED lemondó nyilatkozatot.

  Mindezekkel együtt érdemes tervezni és előre gondolkodni – ráadásul hosszú távon. Jelentős pénzösszegeket nyerhetünk, de akár veszíthetünk is, ha meggondolatlanul választunk.

  Minden eset más, minden családi helyzet egyedi. Mérlegelni csak a pontos körülmények ismerete mellett lehetséges. Ha ebben segítséget szeretnél kapni, akkor keress bátran és együtt megbeszéljük, hogyan jártok a legjobban!

 • GYED

  GYED és bölcsi együtt? De hogyan!?

  Megszámolni sem tudom, hány alkalommal merült fel kérdésként csoportban, oldalon, tanácsadás során, hogy bölcsődébe járó gyermekre jár-e a GYED? Milyen feltételei vannak? Számos kérdésre kell ilyenkor válaszolni.

   

  Bemásolhatnám ide most a teljes jogszabályi részletet, ami rendelkezik arról, mely esetekben nem jár a gyermekgondozási díj. De mivel általánosságban a szülőket a munkavégzés és a vállalkozás esete érinti 99%-ban, erre a részre térek ki:

  42/C. § *  (1) Nem jár a gyermekgondozási díj, ha

  d) *  a gyermeket bölcsődében, mini bölcsődében, munkahelyi bölcsődében, családi bölcsődében vagy napközbeni gyermekfelügyeletben helyezték el, kivéve, ha a jogosult keresőtevékenységet folytat, nappali rendszerű oktatás keretében iskolában, szakképző intézményben tanul, vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben vesz részt, vagy az intézmény, ahol a gyermeket elhelyezték, rehabilitációs, habilitációs foglalkoztatást nyújt;

  Ez alapján tehát akkor jár a GYED a bölcsődés gyermekre, ha a szülő újra keresőtevékenységet folytat (dolgozik, vállalkozik, stb), vagy nappali tagozaton tanul. Illetve akkor, ha ezek nem állnak fent, de a bölcsőde leigazolja, hogy rehabilitációs, habilitációs foglalkozást nyújtanak.

  						

  Mi viszont maradjunk most csak a keresőtevékenységnél, és nappali tagozatos jogviszonynál!

  Az nem valósítható meg, hogy a szülő, aki a GYED-et kapja otthon marad, de a másik szülő dolgozik. Ez a szabály mindig arra a szülőre vonatkozik, aki az ellátást kapja. Ha pl a GYED-et apa igényli, aki dolgozik is mellette, akkor anyuka maradhat otthon továbbra is, mert az ellátást nem ő kapja.

  A jogszabály nem tesz különbséget állami vagy magánintézmény között, egyik esetben sem jár. Sőt mini bölcsőde, családi napközi, stb esetén is le kell mondani, ha a GYED-re jogosult szülő nem dolgozik vagy tanul.

  Sajnos már a beszoktatás ideje alatt is figyelni kell erre, már ekkor is aktív jogviszonnyal kell rendelkeznie a szülőnek, ami lehet ilyenkor akár a felhalmozott szabadság is, nem kötelező a konkrét munkavégzés. Vagy már ekkor aktív vállalkozás, nappali jogviszony szükséges.

  A jogszabály szerencsére nem köti ki, hogy heti 20 vagy 40 óra munkavégzés szükséges, így akár heti néhány óra is elengedő. Viszont az egyszerűsített foglalkoztatás nem megfelelő ehhez.

  Fontos arra figyelni, hogy az ellátást nem megvonják, hanem a szülőnek kell tudnia, hogy jogszabály alapján jogosult, vagy nem jogosult a GYED-re, és neki kell önként lemondania róla. Ha ezt nem teszi meg és egy ellenőrzés során kiderül, hogy jogtalanul vette igénybe az ellátást, vissza kell fizetni azt, és esetleg büntetőkamat is.

  Mikor jár tehát a GYED bölcsőde mellett:

  • nappali tagozatos jogviszony idejére
  • munkavégzés idejére, akár heti pár órában is
  • szabadság alatt
  • táppénz alatt (akár a várandóssági táppénz alatt is, de ha CSED-et kap már egy következő babára, akkor nem jár a GYED)
  • vállalkozás indítása/folytatása esetén
  • őstermelés esetén
  • megbízási szerződés esetén

  Nem könnyű eldönteni, hogy a bölcsődei időszakot hogyan lenne anyagilag legcélszerűbb lebonyolítani, hogy az ellátás se vesszen el. Ha a fenti silabusz nem elég támpont ehhez, keress meg, segítünk. 


Kedves Érdeklődő!

Tájékoztatni szeretnélek, hogy 2024.03.29-04.07. között szabadságon tartózkodom. Az ezen időszak alatt érkező levelekre 04.08-tól tudok válaszolni.  

Melinda