• munkajogi

  Szülői és apasági szabadság

  Gyermekünk születése esetén a munkahelyünkön többlet szabadságokra leszünk jogosultak. A legtöbben tisztában vannak vele, hogy egy gyermek után 2 nap, két gyermek után 4 nap, három vagy több gyermek után összesen 7 munkanap pótszabadság jár.

  Valószínűleg az apasági szabadság sem újdonság a legtöbb ember számára, viszont az új, 2023-as szülői szabadság már annál inkább az lehet.

  Apasági szabadság

  A munkavállalók körében már régóta ismert szabadság, mely az apát illeti meg gyermeke születése után. 2023-ban némiképp változtattak a szabályain. Nézzük mit kell tudni róla:

  • 10 munkanap jár gyermekenként, melyet a szülést követő második hónap végéig tud kivenni az apuka.
  • Fontos, hogy ha ebben az időtartamban nem veszi ki természetben, akkor az a szabadság elveszik. Nem lehet sem görgetni, sem pénzben megváltani.
  • Az első 5 napra a távolléti díj 100%-a jár, a második 5 napra viszont annak csak 40%-a.
  • Nem kötelező mind a 10 napot kivenni, lehet hármat, ötöt, hetet is akár.
  • A szabadságot az apa kérésének megfelelő időpontban, legfeljebb azonba két részletben kell kiadni. 
  • Több jogviszony esetén minden egyes jogviszonyban jogosult az apa a 10 munkanap szabadságra 
  • Az apasági szabadságra a munkavállaló akkor is jogosult, ha gyermeke halva születik, vagy meghal.

  Vita tárgyát képezi ikrek esetén a pótszabadság mértéke. Jogászok álláspontja szerint a törvény szövegét értelmezve gyermekenként értendő a 10 munkanap szabadság. A Magyar Államkincstár álláspontja viszont az, hogy ikrek esetén is ugyanúgy 10 munkanap szabadság jár. A gyakorlatban ez még továbbra is egy kérdés, de azért érdemes utána menni, ha valakinek ikrei születnek.

  A szabadság igénybevételéhez elengedhetetlen a születési anyakönyvi kivonat bemutatása. Örökbefogadás esetén a véglegessé vált határozat, halva születés esetén pedig a halotti bizonyítvány bemutatása szükséges.

  A dokumentumok bemutatása után a munkáltatónál egy nyilatkozatot kell kitölteni az apasági szabadság igénybevételéről.
  A munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt az apasági szabadság tartama alatt.

  Szülői szabadság

  2023-as újdonság a Munka törvénykönyvében a szülői szabadság. 

  Mértéke 44 nap, mely a gyermek 3 éves koráig bármikor kivehető a munkavállaló kérésének megfelelően. Egyetlen feltétele, hogy a munkaviszony legalább 1 éve fennálljon. Természetesen, ha az 1 éves munkaviszony még nem áll fenn a gyermek születésekor, de később eléri azt, akkor jogosulttá válik a szülő a szabadságra.
  Ikrek esetében a szabadság száma ugyanúgy 44 nap marad, azonban következő gyermek születésekor ismét megnyílik a 44 napra való jogosultság.
  Több jogviszony esetén minden egyes jogviszonyban jár a 44 nap.
  A szülői szabadság napjaira a távolléti díj 10%-a jár, melyet tovább kell csökkenteni az egyéb folyósított ellátások összegével, mint például a GYES. Tulajdonképpen így könnyen előfordulhat, hogy díjazás nem fog rá járni.

  A szülői szabadság és a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság egyszerre nem adható ki. Tehát aki fizetés nélküli szabin van, nem lehet ugyanakkor szülői szabadságon.
  A szabadságot a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni, akár több részletben is.
  A munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt a szülői szabadság tartama alatt.

 • GYED,  TB ellátások

  Diplomás GYED

  GYED, azaz gyermekgondozási díj, mely egy biztosítási jogviszonyhoz kötött támogatás a gyermeket vállalók részére. Kevésbé közismert, de jár azoknak is, akik felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatnak tanulmányokat, tehát hallgatói jogviszonyuk van.

  Nézzük most meg, mit kell tudni az
  úgynevezett diplomás GYED-ről!

  Ki jogosult a diplomás GYED-re?

  Az a szülő nő, aki valamilyen oknál fogva nem jogosult GYED-re és

  • gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben teljes idejű képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. Egy félévre csak egy aktív hallgatói jogviszony vehető figyelembe. Valamint
  • a gyermek a hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követő 1 éven belül születik.

  Továbbá jogosult rá az is, akinek gyermeke a diplomás GYED folyósítása alatt születik, és a fenti feltételek fennálnak.

  Első sorban az anya jogosult a diplomás GYED-re. Amennyiben az anya meghal, vagy nem felel meg a diplomás GYED feltételeinek és GYED-re sem jogosult, úgy az apa is igényelheti, de csak abban az esetben, ha minden feltételnek megfelel.

  Nagyon fontos, hogy munkát végezni leghamarabb a gyermek születését követő 169. naptól lehetséges, különben nem jár a diplomás GYED.

  Nagy különbség a GYED és a diplomás GYED között, hogy míg az előbbi a csed lejárta után jár, addig az utóbbi már a gyermek születésétől kezdve jár egészen 2 éves korig.

  Mekkora az összege?

  Diplomás GYED összege többféleképpen állapítható meg, a szabályok pontos ismerete mellett. Tehát továbbra sem ajánlom senkinek az internetes kalkulátorok használatát.

  Két fő irány:

  1. Nincs és még nem is volt jogviszony
  2. Tanulmányok mellett van jogviszony.

  Felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató esetén a diplomás GYED mértéke a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 70 %-a, mely 2024-ben bruttó 186.760,- forint.

  A mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum 70 %-a lesz a diplomás GYED, ami 2024-ben bruttó 228.200,- forint.

  Amennyiben a diplomás GYED-re jogosult személy a tanulmányai mellett rendelkezik biztosítási jogviszonnyal is, akkor figyelembe vehető bizonyos feltételek mellett a szerződés szerinti jövedelme is, mellyel akár magasabb összeg is elérhető. Ennek kiszámítása összetett és bonyolult, minden esetben szakember feladata.

  A GYED esetében 15% SZJA és 10% nyugdíjjárulék fizetési kötelezettségünk van, a családi adókedvezmény érvényesíthető belőle.

  Igénylése

  Az „Igénybejelentés hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatványon tudjuk kérelmezni, melyet biztosítási jogviszony hiánya esetén, illetve, ha az apa igényli, a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani. Amennyiben a szülő nő az igénylés időpontjában biztosított, akkor a munkáltatóhoz szükséges benyújtani.

  Az igényléssel egyidejűleg be kell nyújtani a születési anyakönyvi kivonat másolatát és az „Igazolás aktív hallgatói jogviszonyról gyermekgondozási díj igényléséhez” elnevezésű nyomtatványt, melyet az oktatási intézmény állít ki.

  Jó hír, hogy ha valamilyen oknál fogva elkéstünk az igényléssel, akkor is megkaphatjuk visszamenőlegesen, maximum 6 hónapra.

 • CSED,  GYED,  TB ellátások

  Ellátások ikrek után

  Amikor bővül a család…ráadásul ikrekkel!

  Mindenkit nagy feladat elé állít az élet, ha gyermek születik. Amikor ikrek jönnek a világra, akkor a feladatok is minimum duplázódnak. Na de mi a helyzet az ellátásokkal? Abból is duplán jár? Nézzünk utána!

  Az első kedvezmény, amit igénybe vehetünk már a várandósság során, az a családi adókedvezmény. Egészen pontosan a terhesség 91. napjától igényelhető, ráadásul teljes hónapra jár akkor is, ha a 91. napot a hónap utolsó napján tölti be a kismama. Amennyiben iker babák vannak a pocakban, úgy rögtön 2 (vagy több) gyermek után tudjuk igénybe venni, ami azt jelenti, hogy a nettó fizetés akár 40.000 forinttal is több lehet. Természetesen hármas ikrek esetében máris három gyermek után kapjuk a kedvezményt. 

  Táppénz és CSED összegében nincs különbség egy vagy több gyermek között. Ez egy fizetésből megállapított ellátás, független a gyermekek számától.

  A szülést követően igényelhető anyasági támogatás minden gyermek után jár, tehát ha kettő vagy több babát hozol a világra, akkor mindegyik után meg fogod kapni az egyszeri összeget. Ráadásul ebben az esetben emelt összeg jár, ami 85.500,- forint babánként.

  GYED összegében szintén nincs eltérés, azonban a folyósítás időtartamában van. Egy baba esetén a gyermek 2 éves koráig jár, azonban, ha ikrek érkeztek, akkor a kicsik 3 éves koráig kapjuk a GYED-et.

  A GYES esetében már van összegbéli különbség, ugyanis ha két gyermek született akkor duplán jár, ha három, akkor triplán. Míg egy baba esetében a GYES a gyermek 2 éves korától 3 éves koráig jár, addig ikreknél ez a tankötelessé válásukig, de maximum 10 éves korukig jár.

  A családi pótlék is egy olyan juttatás, ami függ a gyermekek számától, így természetesen, ha egyszerre születik több baba, akkor máris több gyermek után igényelhetjük. 

  CSALÁDI PÓTLÉK ÖSSZEGE

  1 GYERMEK

  2 SZÜLŐ

  EGYEDÜLÁLLÓ SZÜLŐ

  12.200,- forint

  13.700,- forint

  2 GYERMEK

  13.300,- forint

  14.800,- forint

  3 VAGY TÖBB GYERMEK

  16.000,- forint

  17.000,- forint

   

  EMELT ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉK ÖSSZEGE (Tartósan beteg, illetve súlyos fogyatékkal élő gyermeket nevelők esetén)

  2 SZÜLŐ

  EGYEDÜLÁLLÓ SZÜLŐ

  23.300,- forint gyermekenként

  25.900,- forint gyermekenként

  NAGYKORÚ FOGYATÉKKAL ÉLŐ GYERMEKET NEVELŐK

  20.300,- forint gyermekenként

  Különbség mutatkozik továbbá az úgy nevezett „apa szabiban” is, ugyanis 1 gyermek esetén 5 nap jár, ikrek születésekor azonba 7 napot lehet otthon apa.

   

  Pótszabadságból is rögtön több jár mindkét szülőnek, amikor ikrek érkeznek a családba. 2 gyermek esetén évente 4, három vagy több gyermek esetén pedig 7 nap pótszabadságra vagyunk jogosultak. 

  Ha ismersz olyanokat, akik ikreket várnak, vagy tagja vagy ikres babaváró csoportoknak, osszd meg ezt a cikket velük is! 

 • GYED

  GYED és bölcsi együtt? De hogyan!?

  Megszámolni sem tudom, hány alkalommal merült fel kérdésként csoportban, oldalon, tanácsadás során, hogy bölcsődébe járó gyermekre jár-e a GYED? Milyen feltételei vannak? Számos kérdésre kell ilyenkor válaszolni.

   

  Bemásolhatnám ide most a teljes jogszabályi részletet, ami rendelkezik arról, mely esetekben nem jár a gyermekgondozási díj. De mivel általánosságban a szülőket a munkavégzés és a vállalkozás esete érinti 99%-ban, erre a részre térek ki:

  42/C. § *  (1) Nem jár a gyermekgondozási díj, ha

  d) *  a gyermeket bölcsődében, mini bölcsődében, munkahelyi bölcsődében, családi bölcsődében vagy napközbeni gyermekfelügyeletben helyezték el, kivéve, ha a jogosult keresőtevékenységet folytat, nappali rendszerű oktatás keretében iskolában, szakképző intézményben tanul, vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben vesz részt, vagy az intézmény, ahol a gyermeket elhelyezték, rehabilitációs, habilitációs foglalkoztatást nyújt;

  Ez alapján tehát akkor jár a GYED a bölcsődés gyermekre, ha a szülő újra keresőtevékenységet folytat (dolgozik, vállalkozik, stb), vagy nappali tagozaton tanul. Illetve akkor, ha ezek nem állnak fent, de a bölcsőde leigazolja, hogy rehabilitációs, habilitációs foglalkozást nyújtanak.

  						

  Mi viszont maradjunk most csak a keresőtevékenységnél, és nappali tagozatos jogviszonynál!

  Az nem valósítható meg, hogy a szülő, aki a GYED-et kapja otthon marad, de a másik szülő dolgozik. Ez a szabály mindig arra a szülőre vonatkozik, aki az ellátást kapja. Ha pl a GYED-et apa igényli, aki dolgozik is mellette, akkor anyuka maradhat otthon továbbra is, mert az ellátást nem ő kapja.

  A jogszabály nem tesz különbséget állami vagy magánintézmény között, egyik esetben sem jár. Sőt mini bölcsőde, családi napközi, stb esetén is le kell mondani, ha a GYED-re jogosult szülő nem dolgozik vagy tanul.

  Sajnos már a beszoktatás ideje alatt is figyelni kell erre, már ekkor is aktív jogviszonnyal kell rendelkeznie a szülőnek, ami lehet ilyenkor akár a felhalmozott szabadság is, nem kötelező a konkrét munkavégzés. Vagy már ekkor aktív vállalkozás, nappali jogviszony szükséges.

  A jogszabály szerencsére nem köti ki, hogy heti 20 vagy 40 óra munkavégzés szükséges, így akár heti néhány óra is elengedő. Viszont az egyszerűsített foglalkoztatás nem megfelelő ehhez.

  Fontos arra figyelni, hogy az ellátást nem megvonják, hanem a szülőnek kell tudnia, hogy jogszabály alapján jogosult, vagy nem jogosult a GYED-re, és neki kell önként lemondania róla. Ha ezt nem teszi meg és egy ellenőrzés során kiderül, hogy jogtalanul vette igénybe az ellátást, vissza kell fizetni azt, és esetleg büntetőkamat is.

  Mikor jár tehát a GYED bölcsőde mellett:

  • nappali tagozatos jogviszony idejére
  • munkavégzés idejére, akár heti pár órában is
  • szabadság alatt
  • táppénz alatt (akár a várandóssági táppénz alatt is, de ha CSED-et kap már egy következő babára, akkor nem jár a GYED)
  • vállalkozás indítása/folytatása esetén
  • őstermelés esetén
  • megbízási szerződés esetén

  Nem könnyű eldönteni, hogy a bölcsődei időszakot hogyan lenne anyagilag legcélszerűbb lebonyolítani, hogy az ellátás se vesszen el. Ha a fenti silabusz nem elég támpont ehhez, keress meg, segítünk. 

 • TB ellátások

  Miért nem ajánlott CSED, GYED kalkulátor használata?

  A legtöbb várandós kismama vagy kispapa az örömhír után elkezd számolgatni, hogy mennyi is lesz (vagy mennyivel kevesebb lesz) a babával otthon töltött időre kapott ellátások összege.

  Ilyenkor a legtöbben az interneten keresgélnek, és az itt található CSED, GYED kalkulátorok segítségével próbálják kiszámolni az összegeket.
   
  De sajnos ezek ritka esetben számolnak pontosan. Nagyjából csak akkor, ha a kismama évek óta ugyanott dolgozik, és legalább 1 éve minden hónapban ugyanakkora fix fizetést kap.
   
  Mégis mik azok a tényezők, amik befolyásolják az ellátások összegét? Mit nem vesz figyelembe egy kalkulátor?
   
  Az egyes ellátások (táppénz, CSED, GYED) számításának módját törvény írja elő.
  Ez alapján táppénzt 7 féle módon, CSED-et 5 féle módon, GYED-et szintén 7 féle módon lehet számolni. A hallgatói GYED-et nem számoltam hozzá.
   
  Egy internetes kalkulátor nem figyeli:
  • a folyamatos biztosításban töltött idő hosszát
  • a jelenlegi jogviszony kezdetét
  • az állandó jelleggel vagy időszakosan változó béreket a bónuszok, jutalmak, pótlékok miatt
  • a plusz juttatásokat, amik alapját képezhetik az egyes ellátásoknak
  • egy egyéni vállalkozás esetében az adózási forma váltást, vagy a törvényváltozás miatti jövedelemváltozást
  Tehát a kalkulátorok iránymutatásnak jók, de pontos számolást nem tudnak végezni. Láttam sajnos olyan internetes kalkulátort is, ahol pl a GYED esetében a teljes bruttó összeggel számol, pedig a GYED mértéke a számítási alap 70%-a.
   
  A pontos számok meghatározásához fordulj inkább hozzánk, és írj üzenetet.


Kedves Érdeklődő!

Tájékoztatni szeretnélek, hogy 2024.03.29-04.07. között szabadságon tartózkodom. Az ezen időszak alatt érkező levelekre 04.08-tól tudok válaszolni.  

Melinda